O nás

V únoru roku 1997 založila obec Bludov, jakožto jediný vlastník, společnost s ručením omezeným, jejímž úkolem měla být údržba obecní zeleně, provozování stále více upadajícího zahradnictví, pěstební činnost v obecním lese a s tím související provoz lesní školky.

Ihned na počátku byla mezi společností a obcí stanovena pevná pravidla v podobě řádných nájemních a kupních smluv, jež obě strany do dnešních dnů obnovují a plní. Veškeré práce pro obec jsou měsíčně fakturovány dle skutečně odvedených a dokladovaných výkonů. Společnost platí obci nájmy ve smluvených částkách a termínech.

Sídlem společnosti se zpočátku staly pronajaté prostory bludovského zámku, kde v té době byl ještě umístěn obecní úřad a technické zázemí obce.

Během prvních tří let jsme pracovali pouze s velmi omezeným technickým vybavením, které jsme odkoupili při zřízení společnosti od obce. S rozvojem dalších aktivit (pronájem lomu Pod Baštou a provozování všech obecních kotelen) a znásobením objemu pracovních úkonů jsme byli nuceni nakoupit nové stroje a pracovní nářadí. Mezi naše největší investice tehdy patřil nákup staršího traktoru Zetor 6245, dodávkového automobilu Renault, velké samochodné sekačky Yard a nového automobilu Dacia. Nezbytnou nutností byl i nákup dalšího vybavení, např. motorové pily, křovinořezy, nářadí za traktor pro obdělávání lesní školky a profesionální nářadí pro zahradnické práce.

Na podzim roku 2003 byla obcí dokončena rekonstrukce bývalé zimní zahrady „Oranžerie“, která byla historicky nedílnou součástí zámeckého zahradnictví.

Naše společnost v témže roce rozšiřuje s obcí Bludov nájemní smlouvu na pronájem pozemků zahradnictví a skleníků o budovu oranžerie. Zřídili jsme zde maloobchodní prodej zahradnických výpěstků, zahradnického, dárkového a dekorativního zboží včetně květinářství. Do velice malých, ale příjemných prostor se přemisťuje ze zámku také kancelář jednatelky a jedné administrativní pracovnice. V témže období se stěhuje do prostor bývalé kotelny ZŠ provozně technické zázemí firmy – šatna, dílna a zejména garáže pro techniku.

V poslední době se zaměřujeme na zkvalitnění údržby obecní zeleně, která by měla být bezesporu vizitkou každé obce. Abychom toho efektivně dosáhli, zakoupili jsme výkonnou sekačku, malotraktor Kubota a mulčovací rameno k traktoru. Také jsme zlepšili organizaci práce a odborné vzdělávání zaměstnanců.

Veškeré strojní vybavení je již nyní vlastnictvím společnosti. To se nám postupně podařilo jen za pomocí úvěrů u bankovních domů a leasingových smluv s následným odkoupením strojů. V současné době ještě splácíme obci odkup celé úpravárenské linky v pískovně a věříme, že tato velká investice bude již do jara r. 2010 splacena.

Obecní lesy Bludov s.r.o. - ekatalog.czProdej ovocných, okrasných, vzrostlých stromů, dřevin - ekatalog.cz